Standardi testiranja in označevanje UVA zaščite

Na področju UVA zaščite je označevanje le-te na sončnih kremah precej neenotno. Vsaka država ima namreč svoj način označevanja in testiranja zaščite pred UVA svetlobo. Neenotno označevanje vodi v zmedenost potrošnikov in posledično večjo možnost, da proizvajalci zavajajo potrošnike z nepravilnimi navedbami na svojih sončnih kremah. Kakšne so pravzaprav razlike med standardi testiranja in označevanja zaščite pred UVA svetlobo? Ali lahko dosežemo 100 % zaščito pred UVA žarki?

V prejšnjem delu objave, ki jo lahko prebereš tukaj, sem na kratko razložila razlike med UVB in UVA svetlobo, razložila standarde za testiranje zaščite pred UVB svetlobo in nekaj osnovnih informacij kako se koža odzove na obsevanje z UVA svetlobo. Ker je na področju UVA zaščite označevanje neenotno to vodi v zmedenost potrošnikov in posledično večjo možnost, da proizvajalci zavajajo potrošnike z nepravilnimi navedbami na svojih sončnih kremah.

Standardi testiranja in označevanje zaščite pred UVA svetlobo

Britanski sistem Boots Star System

Prvi, ki so uvedli svoj standard testiranja in označevanja UVA zaščite so bili Britanci. V letu 1992 so uvedli sistem, s katerim so začeli proizvajalci označevati sončne kreme, da bi potrošniki vedeli koliko zaščite nudi sončna krema v UVA spektru glede na UVB spekter. Britanski sistem označevanja se imenuje Boots star system, ki ga uporabljajo še danes. Boots Star system sončnim kremam podeljuje 3-5 zvezdic in na tak način označuje koliko zaščite nudi sončna krema v UVA spektru. Ampak potrebno je opozoriti, da Boots sistem ne meri direktno moči zaščite v spektu UVA, tako kot UVA-PF, ampak meri samo ali sončna krema enakomerno ščiti v celotnem spektu UV svetlobe. Pet zvezdic pri Boots sistemu pomeni, da UVA zaščita dosega več kot 90 % UVB zaščite.

Britanski Boots Star Rating system – kako posamezne oznake na embalaži označujejo višino zaščite pred UVA svetlobo

BOOTS STAR RATING
RAZMERJE UVA/UVB

3 zvezdice

0,60 – 0,79

4 zvezdice

0,80 – 0,89

5 zvezdic

0,9 ali več

Japonski sistem PA+

No, ko sem že omenila, da se niso znali zmeniti kako bi merili UVA zaščito, so v Aziji razvili svoj sistem merjenja UVA zaščite. Azijski sistem vrednotenja UVA zaščite so razvili Japonci, ki so prvi začeli meriti PPD in uvedli sistem PA+. Ta način merjenja je na človeški koži in je najbolj podoben in vivo merjenju SPF.

Japonski PA sistem – kako posamezne oznake na embalaži označujejo višino zaščite pred UVA svetlobo

SISTEM PA
UVA-PF (PPD)

PA +

2 – 4 (50 – 75 % zaščita pred UVA žarki)

PA ++

4 – 8 (75 – 87,5 % zaščita pred UVA žarki)

PA +++

8 – 16 (87,5 – 93,75 % zaščita pred UVA žarki)

PA ++++

16 ali več (93,75 % ali višja zaščita pred UVA žarki)

Evropski sistem UVA-PF

Evropejci smo bili med zadnjimi, ki smo uvedli določene stadarde na področju merjenja zaščite pred UVA žarki. V Evropi se je uvedla nekakšna kombinacija in vivo ter in vitro metode merjenja širokospektralnosti. Gre za UVA-protection factor ali UVA-PF, ki meri zaščito pred UVA žarki in vitro (na stekleni ploščici, pri čemer se vključi še določene koeficiente, da je izračun čim bolj podoben meritvi in vivo na človeški koži). V Evropi se je nato uvedla oznaka UVA v krogcu, ki zagotavlja, da zaščita pred UVA dosega vsaj 1/3 deklarirane zaščite UVB (torej SPF).

Ameriški kriterij Critical Wavelenght 370nm

No, kot sem že zgoraj omenila, so tudi Američani razvili svoj način vrednotenja zaščite pred UVA svetlobo. Američani so uvedli kriterij critical wavelenght 370nm ali merjenje kritične valovne dolžine pri 370nm. Ta kriterij dopušča, da pridejo skozi tudi sončne kreme z zelo nizko UVA zaščito, tako da v primeru, da ameriški proizvajalec ne deluje po EU standardih in zagotavlja UVA zaščito, ki dosega vsaj 1/3 UVB zaščite teh rajši ne naročajte.

Ali so testi za zaščito pred UVA svetlobo standardizirani?

Pravzaprav ja. Ne glede ne to, da področje ni v vseh državah urejeno enako se morajo proizvajalci držati določenih standardov. Sedaj za merjenje UVA zaščite obstaja en in vivo ISO standard, ki se uporablja povsod po svetu (z izjemo Amerike), ki se mu reče UVA-PF in vivo (merjenje PPD). Obstaja pa še dva ISO standarda za merjenje UVA-PF in vitro. V spodnji tabeli so navedeni ISO standardi, ki se uporabljajo za merjenje UVA-PF v Evropi in po drugih celinah oziroma državah.

Torej v Evropi se morajo proizvajalci držati v tabeli navedenih ISO standardov. Po tem, ko proizvajalec po standardih izmeri vse potrebno je dolžan zaščito pred UVB žarki, torej SPF številčno navesti na embalaži, medtem, ko zaščite pred UVA ni dolžan povedati. Sončna krema evropskega proizvajalca lahko dobi znakec UVA v krogcu, če sončna krema izpolnjuje naslednja pogoja:

(1) da UVA-PF dosega vsaj 1/3 SPF in

(2) da je kritična valovna dolžina večja ali enaka 370 nm.

Ta drugi kriterij je npr. za Američane edino, kar mora sončna krema izpolnjevati, če želi proizvajalec zanjo pridobiti oznako “broad-spectrum”. Če ne izpolnjuje niti tega, se pa še vedno lahko prodaja, samo brez te oznake.

Kaj pa, ko imam številko PPD ali UVA-PF, kako iz tega podatka vem kakšna je zaščita pred UVA svetlobo?

Morda še zelo na hitro razčistimo če je katera izmed teh dveh metod boljša. Ne. In vitro metoda UVA-PF je enakovredna alternativa in vivo metodi PPD. In vitro metoda je bila razvita z namenom, da bi nadomestila in vivo metodo in da bi se s tem izognili testom na človeški koži. Praktično so številke UVA-PF, ki jih dobimo z eno ali pa drugo metodo zelo podobne.

Torej kaj mi pravzaprav pove PPD? Če je PPD na primer 20 to pomeni, da s sončno kremo namazana koža potrebuje 20x več časa, da po stiku z UVA žarki porjavi, kot v primeru, če ni namazana s sončno kremo. Torej podobno kot pri SPF, samo da pri SPF kožo obsevamo z UVB žarki.

Iz podatka UVA-PF ali PPD lahko izračunamo pred koliko odstotki UVA žarkov nas zaščiti sončna krema.

Računanje zaščite iz SPF ali UVA-PF (PPD) v % in obratno (povzeto iz Google Drive dokumenta UVA izdelki z znano višino zaščite*)

RAČUNANJE ZAŠČITE IZ SPF ALI UVA-PF (PPD) V % IN OBRATNO:

UVA (%) = 100 % – 100 % / UVA-PF

Primer: krema ima UVA-PF (PPD) 46. Kolikšen % zaščite je to? Odgovor: UVA (%) = 100 % – 100 % / 46 = 97,8 %. Krema

UVA-PF = 100 % / (100 % – UVA (%))

Primer: krema nudi 90 % zaščite pred UVA žarki. Kolišken je UVA-PF? Odgovor: UVA-PF = 100 % / (100 % – 90 %) = 10. UVA-PF te kreme je 10.

UVB (%) = 100 % – 100 % / SPF

Primer: krema ima SPF 50+. Kolikšen % UVB zaščite je to? Odgovor: SPF 50+ pomeni, da je dejanski SPF 60 ali več. UVB (%) = 100 % – 100 % / 60 = 98,3 %. Krema ščiti pred vsaj 98,3 % UVB žarkov, torej prepušča največ 1,7 % UVB žarkov.

SPF = 100 % / (100 % – UVB (%))

Primer: krema nudi 85 % zaščite pred UVB žarki. Kolikšen je SPF? Odgovor: SPF = 100 % / (100 % – 85 %) = 6,7. Krema ima SPF 6,7.

Kaj narediti v primeru, ko ne poznam PPD podatka sončne kreme?

V našem vsaj mesec dni dolgem lovu na podatke o višini UVA zaščite smo s puncami končno zbrale željene podatke in jih zato, da boste tudi vi vedeli kaj kupujete, združile v enem obsežnem Google Drive dokumentu, v katerem vas čakajo podatki o SPF, višini UVA zaščite, ceni in price performancu glede na višino zaščite in militražo. Do sedaj zbrane podatke o sončnih kremah in njihovi zaščiti pred UVA žarki si lahko ogledaš tukaj:

V tabeli so zbrani tudi price performanci različnih sončnih krem. Ti so v tabeli preračunani kot cena/mL. 1mL je približna količina za 1x nanos za obraz. Torej cena/ml je v bistvu cena, ki jo plačaš za to, da enkrat namažeš obraz.

V primeru, da svoje izbrane sončne kreme na najdeš na našem seznamu in posledično od proizvajalca ne dobiš podatka o PPD je najbolj ziher pravilo, da kupiš sončno kremo z SPF50+, ki ima oznako UVA v krogcu. SPF50+ pomeni, da je SPF minimalno 60, kar zagotavlja, da je UVA-PF vsaj 20 in da je zaščita (zaradi (2) kriterija) pokrita tudi v tistem delu UVA spektra, ki je že blizu vidne svetlobe. Torej da je krivulja raztegnjena tudi po UVA delu, ne samo po UVB (kot se lahko zgodi pri ameriških sončnih kremah).

Pozor: proizvajalci namenoma navajajo %, da številke zgledajo višje, ljudje pa potem mislijo, da je % isto kot UVA-PF al pa PPD!

Sicer je ta objava že daljša, kot sem računala, da bo, a vseeno sem se samo zaradi takšnih nategancij potrošnikov lotila pisanja te objave. Torej ko kupuješ kremo sončno kremo glej, da ima oznako UVA v krogcu. Kot sem že prej povedala, s SPF50+ si zagotoviš PPD vsaj 20 in tako zaščito pred 95 % UVA žarkov. Ker imajo nekateri proizvajalci izredno nizke PPD-je velikokrat namesto konkretnih podatkov o UVA-PF ali PPD navajajo odstotke, z namenom, da bi zaščita izgledala višja. Torej če te zanima, kakšna je UVA zaščita v % to preračunaš s pomočjo spodnje enačbe:

KREMA PREPUŠČA 1/PPD * 100 %. NA PRIMERU PPD 20 TO POMENI, DA 1/20 * 100% = 5 %. TOREJ NE PREPUŠČA 95 % ŽARKOV. IN SE REČE, DA JE ZAŠČITA PRED UVA ŽARKI 95 %.

Če proizvajalec priliva vodo na svoj mlin in poskuša potrošnike zavesti z navajanjem odstotkov lahko hitro ugotovite koliko je ura. Sicer so tovrstne trditve, ki navajajo odstotke v nasprotju z Evropsko zakonodajo, a dokler ni noben kaznovan za tovrstne cvetke se bodo nekateri še vedno izogibali zakonodaji, da bi prikrili svoje slabe PPD-je. Če proizvajalec trdi, da je zaščita pred UVA žarki 90 %, kako vem koliko je PPD?

100 % / (100 % – 90 %) = 10 – TOREJ PPD DANE SONČNE KREME JE 10.

Namen te objave je, da ločite, da % niso isto kot UVA-PF in da zaščita UVB v % ni isto kot SPF. Še en primer, če proizvajalec reče, da je UVB zaščita 85 %, to pomeni SPF med 6 in 7.

Ali lahko dosežemo 100 % zaščito pred UVA žarki?

Let me break it to you, žal ne. Tako, kot ne moremo doseči 100 % zaščite pred UVB žarki, tako ne moremo doseči 100 % zaščite pred UVA žarki. Izmed vseh podatkov o sončnih kremah, ki so jih zbrale v Google Drive preglednici je najvišji PPD 67, ki zagotavlja zaščito pred 98,5 % UVA žarkov. Pri zaščiti pred UVB in UVA nikoli ne posplošujemo, 90 % zaščita pred UVA žarki ni skoraj 100 %, ker jih še vedno prepusti 10 %! 

Kaj pa dodatek antioksidantov? Antioksidanti so krasen dodatek v sončnih kremah, saj dejansko zagotavljajo sekundarno obrambno linijo, ker nevtralizirajo proste radikale, ki se tvorijo v koži po izpostavitvi UV sevanju. Antioksidanti pomagajo, zmanjšati škodo, ki jo povzroči tistih nekaj % UVA žarkov, ki jo sončna krema vseeno prepusti. Ampak ali antioksidanti zvišajo UVA zaščito? Ne, antioksidanti niso UV filtri niti ne absorbirajo, niti ne odbijajo UV žarkov, zato jim ne moremo pripisovati enake vloge kot UV filtrom.

 

V zaključku objave bi se rada zahvalila puncam s katerimi smo ustvarjale Google dokument o višini zaščite posameznih sončnih krem pred UVA svetlobo, predvsem pa hvala Špeli Bordon, da je tako nesebično delila vso svoje znanje in mi še bolj razširila obzorja na področju zaščite pred UVA svetlobo. Hvala Gabi Nedič, Tiki Hribar, Daši Peternelj, Nini Stajner in seveda Špeli, da ste nesebično delile svoj čas in živce, da smo zbrale vse te podatke na enem mestu.

Potrebuješ pomoč pri vzpostavljanju rutine nege?

Če si želiš nego kože, ki hkrati zdravi in zaščiti tvojo kožo brez ugibanja ali eksperimentiranja, dobrodošla v Cosmedoc svetovalnico.

Individualno, posebej tebi prilagojeno svetovanje, skozi katerega skupaj poiščeva pravo rutino in izdelke za nego kože. 

Deli objavo

Dodaj odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Objavi komentar