Splošni pogoji

Splošni pogoji veljajo za vsakega uporabnika (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto Cosmedoc, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu https://cosmedoc.si (v nadaljevanju: spletno mesto).

Lastnik spletnega mesta je Cosmedoc, Tajka Selan s.p. (v nadaljevanju: lastnik), avtorica bloga pa Tajka Selan (v nadaljevanju: avtorica).

Podatki lastnika:
Cosmedoc, Tajka Selan s.p.
Ljubljanska ulica 3, 2000 Maribor

Matična številka: 90607740000
Davčna številka: SI10166815

Datum vpisa v register: 10.02.2022

Splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se strinja z vsemi njihovimi določbami ter da je seznanjen s Politiko varovanja osebnih podatkov in zasebnosti.

Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

Uporaba spletnega mesta

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta.

Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko lastnik ali avtorica začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop do vsebin.

Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in lastnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta nima nobenih drugih obveznosti.

Lastnik si pridržuje pravico, da dostop do bloga, določenih delov spletne strani ali posameznih funkcionalnosti kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike ali naročnike) ali veže na izpolnitev določenih pogojev.

Individualna svetovanja in delavnice

Spletno mesto omogoča tudi rezervacijo termina za Individualno svetovanje o negi kože, delavnico Osnovna nega kože in delavnico Nega aknaste kože. Z rezervacijo se zavežete k plačilu svetovanja! Po rezervaciji boste na vpisan e-naslov prejeli račun, s plačilom katerega potrdite svoj termin. Po plačilu storitve termina svetovanja ni več možno preklicati.

Cene svetovanja in preostalih storitev vsebujejo DDV. 

Izključitev odgovornosti

Lastnik ne jamči, da so vse vsebine, objavljene na spletnem mestu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Lastnik ne prevzema nobene odgovornosti glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

Lastnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko, v kateri je izražena, je avtorsko pravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je lastnik oz. avtorica bloga oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini to izrecno navedeno.

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja lastnika, avtorice oziroma nosilca avtorskih pravic je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno mesto vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

Nazadnje posodobljeno: 21.05.2024