Zasebnost in varovanje podatkov

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Cosmedoc blog upravlja Cosmedoc, Tajka Selan s.p.
Za namene ozaveščanja in komuniciranja na spletnem mestu obdelujemo osebne podatke uporabnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov ali organizacij, ki uporabljajo spletno mesto.

II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in Zakona o elektronskih komunikacijah. Zavedamo se, da je v odnosu družba stranka še kako pomembno zaupanje. Pomemben gradnik tega zaupanja je varnost in zaupnost osebnih podatkov in ostalih informacij, ki jih prejmemo od uporabnikov.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

Cosmedoc, Tajka Selan s.p., Ljubljanska ulica 3, 2000 Maribor, vaše osebne podatke preko spletne strani shranjuje in obdeluje v naslednjih primerih:

1. Komentarji na spletnem mestu

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:
Osebna privolitev se pridobi skladno s 6(1)a) členom Splošne uredbe in se lahko kadarkoli prekliče s pisno zahtevo na ta***@co******.si.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:
Cosmedoc, Tajka Selan s.p. v podatkovni bazi za namen prikaza komentarjev na spletnem mestu vodi naslednje kategorije osebnih podatkov:
1. ime
2. elektronski naslov komentatorja
3. IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov (te loge hranimo maksimalno 1 leto). Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
4. komentar

Javno je na spletnem mestu prikazano samo ime ali vzdevek, ki ga komentator sam izbere za prikaz, ter komentar.

Kategorije uporabnikov:
Vzdrževalci spletne strani, zunanji izvajalci koriščenih storitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe:
Do preklica privolitve oziroma ugovora.

Pravice posameznikov:
Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano po elektronski pošti.

Pomoč:
Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na naš e-naslov.

Pravno varstvo:
Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

2. Uporaba kontaktnega obrazca

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:
Osebna privolitev se pridobi skladno s 6(1)a) členom Splošne uredbe in se lahko kadarkoli prekliče s pisno zahtevo na ta***@co******.si.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:
Marjetka Selan s.p. za namen komunikacije vodi naslednje kategorije osebnih podatkov:
1. ime in priimek
2. elektronski naslov
3. IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov (te loge hranimo maksimalno 1 leto). Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
4. sporočilo

Kategorije uporabnikov:
Vzdrževalci spletne strani, zunanji izvajalci koriščenih storitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe:
Do preklica privolitve oziroma ugovora.

Pravice posameznikov:
Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano po elektronski pošti.

Pomoč:
Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na naš e-naslov.

Pravno varstvo:
Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

3. Prejemniki e-novic

Na e-novice ste se lahko prijavili preko spletnega obrazca, s čimer ste nam dali svojo privolitev za takšno obdelavo. Od prejemanja e-novic se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu ali pa nas o tem obvestite po e-pošti.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:
Osebna privolitev se pridobi skladno s 6(1)a) členom Splošne uredbe in se lahko kadarkoli prekliče s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja delovnega procesa in kapacitet ter za izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitev.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:
Marjetka Selan s.p. v zaledni zbirki vodi za namen pošiljanja novic vodi naslednje kategorije osebnih podatkov:

1. ime
2. elektronski naslov naročnika na e-novice
3. IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov (te loge hranimo maksimalno 1 leto). Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kategorije uporabnikov:
Vzdrževalci spletne strani, ponudniki orodij za trženje, zunanji izvajalci koriščenih storitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe:
Do preklica privolitve oziroma ugovora.

Pravice posameznikov:
Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano po elektronski pošti. Odjava od e-novic (preklic privolitve oziroma ugovor) je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v prejetih e-novicah.

Pomoč:
Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na naš e-naslov.

Pravno varstvo:
Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

4. Cosmedoc svetovanje

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:
Če ste prijavili na Cosmedoc svetovanje, ste z nami sklenili pogodbo. Pravni temelj je člen 6(1)b) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Določene osebne podatke nujno potrebujemo, da lahko pogodbo korektno in v celoti izvedemo – torej za pošiljanje računov za naročeno storitev, izvedbo storitve …

Odpoved pogodbe ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi pogodbe izvajala do njene odpovedi.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:
Cosmedoc, Tajka Selan s.p. v zaledni zbirki vodi za namem nudenja storitve svetovanja vodi naslednje kategorije osebnih podatkov:

1. ime in priimek
2. elektronski naslov
3. IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov (te loge hranimo maksimalno 1 leto). Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov
4. podatke, ki nam jih zaupate v vprašalniku o negi kože

Kategorije uporabnikov:
Vzdrževalci spletne strani, ponudniki orodij za trženje, zunanji izvajalci koriščenih storitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe:
Do preklica privolitve oziroma ugovora.

Pravice posameznikov:
Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano po elektronski pošti.

Pomoč:
Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na naš e-naslov.

Pravno varstvo:
Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Za vse evidence:
Osebnih podatkov, oddanih preko spletnega mesta Cosmedoc, in naročnikov na e-novice ne delimo s tretjimi osebami in jih ne uporabljamo za namene avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno ne za oblikovanje profilov.